Handreiking
De handreiking Leegstand te lijf 2.0 helpt gemeenten met tips en praktijkvoorbeelden om leegstand tegen te gaan. Om allerlei redenen is een actieve aanpak van leegstand gewenst. Door het woningtekort, maar ook door structurele leegstand van verouderde kantoren, sluiting van winkels en vrijkomende agrarische bebouwing.
16 november 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 30 november tot 2 december 2021 de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Graag geeft de VNG u gemeentelijke standpunten mee op twee dossiers. Dat zijn: 1. Stikstofaanpak biedt nog geen oplossing Er moet op korte termijn stikstofruimte komen voor ruimtelijke ontwikkelingen; Een helder...
29 oktober 2019
Overige brief
Geachte portefeuillehouder Ruimte of Milieu, Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die op 1 of meerdere locaties willen stoppen zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is sinds maandag 14 oktober in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Om een beroep te kunnen doen op de regeling...
5 september 2019
Brief aan kabinet
SEC/U201900695
Geachte mevrouw van Veldhoven-van der Meer, Ten behoeve van uw beleidsreactie over het rapport van de commissie Biesheuvel vragen de provincies en gemeenten (IPO en VNG) uw aandacht voor een aantal aanbevelingen ten behoeve van de geurregelgeving veehouderijen. Hoewel wij als decentrale overheden het toejuichen dat gemeenten in de Wet...