Handreiking
Dit essay is een weerslag van het programma ‘Divers & inclusief’. De aandacht gaat daarbij specifiek uit naar de rol van gemeentebestuurders en wat ze kunnen doen om de toenemende verscheidenheid letterlijk te zien en daarop af te stappen. Zie ook de toelichting over dit essay:
Handreiking
Deze handreiking duidt hoe gemeenten vanuit haar verschillende rollen inclusie op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en discriminatie kunnen bestrijden. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die zij hierin dragen vanuit de Participatiewet en de Wet inburgering. Door de indirecte en soms onbewuste vormen van discriminatie, kan het lastig zijn een...
30 juni 2020
Brief aan parlement
Morgen, woensdag 1 juli, voert u een plenair debat over institutioneel racisme in Nederland. Gemeenten zijn op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) verplicht om een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten voor het verlenen van bijstand en het registeren van klachten. Vandaag hebben de ADV’s, samen met Discriminatie.nl, de...
Handreiking
Het portfolio biedt met inspirerende voorbeelden een handvat om ook in uw gemeente met diversiteit, inclusie en verscheidenheid aan de slag te gaan. Bekijk de portretten, programma’s en projecten en deel ook uw eigen inzichten! Via een kaart van Nederland heeft u toegang tot het portfolio. > Portfolio De Nieuwe...
Overig
Diversiteit naar herkomst roept debat op. Meningen zijn er al snel, maar het oppakken van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar die nieuwe verscheidenheid ons voor stelt, blijkt een stuk taaier. Rienk Janssens (VNG) schreef – als start voor het programma -een overzichtelijk en inzichtelijk essay en plaatst de omgang...
Overig
Hoe gaan gemeenten om met toenemende diversiteit en integratie? Een scan van Van de Bunt Adviseurs laat een sterk wisselend beeld zien. Gemeenten richten zich vooral op integratie van nieuwkomers en stellen zich, enkele uitzonderingen daargelaten, reactief op. Inzoomend op veertien verschillende gemeenten springt vooral de behoefte aan visie (wat...