30 juni 2020
Brief aan parlement
Morgen, woensdag 1 juli, voert u een plenair debat over institutioneel racisme in Nederland. Gemeenten zijn op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) verplicht om een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten voor het verlenen van bijstand en het registeren van klachten. Vandaag hebben de ADV’s, samen met Discriminatie.nl, de...
Overig
Diversiteit naar herkomst roept debat op. Meningen zijn er al snel, maar het oppakken van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar die nieuwe verscheidenheid ons voor stelt, blijkt een stuk taaier. Rienk Janssens (VNG) schreef – als start voor het programma -een overzichtelijk en inzichtelijk essay en plaatst de omgang...
Overig
Hoe gaan gemeenten om met toenemende diversiteit en integratie? Een scan van Van de Bunt Adviseurs laat een sterk wisselend beeld zien. Gemeenten richten zich vooral op integratie van nieuwkomers en stellen zich, enkele uitzonderingen daargelaten, reactief op. Inzoomend op veertien verschillende gemeenten springt vooral de behoefte aan visie (wat...
Overig
Verslag van een bijeenkomst van 10 december van VNG en het ministerie van SZW over de vraag of er een nieuw verhaal nodig is voor een meer effectief antwoord op migratie en integratie. Welke rol ligt er voor bestuurders? En waar kunnen de VNG en het ministerie van SZW dat...
Overig
De WRR heeft de toenemende diversiteit naar herkomst onderzocht en de gevolgen daarvan voor onder andere de sociale samenhang in beeld gebracht. Daarbij maken ze onderscheid gemaakt tussen verschillende type gemeenten. Bent u een meerderheid-minderheden gemeente of een superdiverse gemeente waar de meerderheid een migrantenachtergrond heeft? Bent u een expatgemeente...