Factsheet
Dit internationale netwerk is ook in Nederland als beweging actief. Child Friendly Cities NL (CFC-NL) is voor: gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de jeugd werken, netwerkpartners binnen het jeugdbeleid en andere geïnteresseerden. Onze missie is het bevorderen van positief en innovatief jeugdbeleid. Een jongeren- en kindvriendelijke gemeente...
Overig
Wat betekent het begrip positief jeugdbeleid voor gemeenten? Hoe borgen zij de belangen van kinderen en jongeren in hun dagelijks beleid? En hoe wordt de stem van kinderen en jongeren in dit beleid meegewogen? Met deze raadgever bieden we u een ori├źntatie hoe u als raadslid kunt sturen op positief...
Handreiking
Deze bundel omvat 41 initiatieven die kinderen en gezinnen ten goede komen. Initiatieven die in Nederland zijn gestart en grotendeels zijn gerealiseerd. Zij werden aangedragen door gemeenten en organisaties uit vrijwel alle provincies in Nederland. Deze bundel beschrijft aansprekende voorbeelden hoe je kinden gezinsvriendelijkheid op lokaal niveau kunt realiseren. De...
Overig
Hoe kijkt uw gemeente aan tegen preventief jeugdbeleid? En welke rol speelt uw gemeente in het veld om de afstemming met de jeugdzorg te bespoedigen? Bekijk met deze test wat voor soort beleid uw gemeente momenteel voert! Om vervolgens de vraag te stellen: is dit ook het beleid dat we...
Handreiking
De aanwezigheid van goede en voldoende speelruimte is voor kinderen en jongeren van groot belang. Of het nu gaat om spelen, sporten, elkaar ontmoeten of gewoon rondhangen, het gebeurt voor een groot gedeelte op straat. Daarin verschilt een dorp niet van een stad. De vele initiatieven in deze bundel, bijeengebracht...
Overig
Dit is het verslag van het Child Friendly Cities werkbezoek in Rotterdam. CFC bijeenkomst, 3 februari 2017