Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
10 november 2022
Brief aan parlement
Opmerkingen van de VNG op de Begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid De VNG ziet de afgelopen jaren groeiende aandacht voor veiligheid bij het kabinet en dat uit zich ook in structurele investeringen. Dit is positief, deze kentering is broodnodig. In het huidige tijdsgewricht is de complexiteit van...
3 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 10 maart spreekt u met minister Yesilgöz-Zegerius, minister Weerwind en staatssecretaris Van der Burg over de hoofdlijnen van de beleidslijnen vanuit het coalitieakkoord voor het departement van Justitie en Veiligheid. Allereerst is er bij gemeenten, de VNG en bij de Regioburgemeesters waardering voor de forse...
6 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/082
Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met deze brief willen wij zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders informeren over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en griffiers relevant. Het gaat om de volgende onderwerpen: de rechtspositie van...