Brexit

De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, regio specifieke belangen (zoals havengebieden)  EU-fondsen en samenwerkingsprojecten en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Maar ook voor de gemeentelijke organisatie kan de Brexit gevolgen hebben. We adviseren dan ook om bij uw gemeentelijke organisatie te inventariseren waar er relaties of contracten met Britse organisaties en bedrijven zijn: te denken valt aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, data-opslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

Brexit Impact Scan

Het Kenniscentrum Europa decentraal ontwikkelt een Brexit impact scan voor decentrale overheden. Hiervoor worden momenteel de belangrijkste aandachtspunten verzameld. Daarbij gaat het naast de impact van de Brexit op inwoners en ondernemers ook om de gevolgen voor de eigen (gemeentelijke) organisatie.

Brexit loket decentrale overheden

Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor decentrale overheden een Brexit-loket ingericht, met zoveel mogelijk focus op decentrale gevolgen en procesinformatie. Voor vervolgstappen en concrete informatie kunt u de website van Europa decentraal in de gaten houden. Hier vindt u bijvoorbeeld vragen uit de praktijk. Er is nog niet veel specifiek bekend over de afspraken met het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan er nog maar beperkt gecommuniceerd worden over de concrete gevolgen voor gemeenten. De komende tijd gaat er wel meer aandacht besteed worden aan bewustwording en het in kaart brengen van mogelijke aandachtpunten.

Aan de slag met de Brexit

Is uw gemeentelijke organisatie al gestart met de voorbereidingen op de uittreding van het Verenigd Koningrijk uit de EU? Heeft u tips voor collega-gemeenten? Pakt u signalen op van inwoners of ondernemers waar andere gemeenten mee zijn geholpen? Laat het ons weten via brexit@vng.nl

Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar het Brexitloket van het Rijk en specifieke ondersteuning voor ondernemers.