Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Veel projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op de agenda. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor financiële steun uit de projectenpool van Denken naar Doen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het projectteam heeft inmiddels de aanvragen beoordeeld.

Contact

Bezoekadres:

Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Postadres: Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag

Website: www.vng.nl/geweldnergensthuis
Email: info@geweldnergensthuis.nl