Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunde gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders. Het programma liep van 1 november 2016 tot 31 december 2018 en was een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Lees meer over het programma.

Op deze pagina worden de belangrijkste opbrengsten van het programma gedeeld.

Regionale kennisateliers Nieuwkomers, integrale aanpak en regie

In november 2018 organiseerde VNG OTAV drie regionale kennisateliers in Den Bosch, Zwolle en Den Haag waarbij de integrale aanpak rondom nieuwkomers centraal stond. Geleerde lessen, goede voorbeelden en handvatten werden gedeeld.

Nieuwsbrieven

De sinds februari 2016 verstuurde nieuwsbrieven door het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders zijn terug te lezen in het archief.

Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Het kennisdelingsprogramma voor gemeenten en zorgprofessionals werd uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Via het kennisdelingsprogramma werden ervaringen, goede voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd.

Kijk ook bij