Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)

Wat doet de BJ42?

Sterke jeugdregio’s die samen de beste zorg voor jeugdigen realiseren, hieraan wil het Bestuurlijk netwerk J42 bijdragen. De praktijk leert dat ook in een decentraal stelsel (boven)regionale samenwerking van cruciaal belang is om te komen tot duurzame jeugdhulp. BJ42 faciliteert bestuurlijke uitwisseling en samenwerking tussen jeugdregio’s.

Welke thema’s staan centraal bij de BJ42?

Voor de wethouders in het Bestuurlijk netwerk J42 zijn in ieder geval deze thema’s van groot belang:

  • Zorglandschap specialistische jeugdhulp
  • Administratieve lastenverlichting
  • Gecertificeerde instellingen

Wie zijn de bestuurlijk trekkers van de BJ42?

Elke jeugdregio heeft één bestuurlijk trekker. Dat kan de coördinerende wethouder van de regio zijn, maar dat hoeft niet. Alle bestuurlijk trekkers van de jeugdregio’s vormen samen het Bestuurlijk netwerk J42.

Bijeenkomstenkalender

Het Bestuurlijk netwerk J42 heeft eens in het kwartaal een bijeenkomst, die de VNG (mede) organiseert. In 2019 zijn de bijeenkomsten op:

  • 8 februari
  • 24 mei
  • 30 augustus
  • 29 november