Bestuurdersdag en BALV 2017 - een terugblik

Vlogs

‘Volgende colleges en gemeenteraden moeten eigenlijk een uitvoeringsagenda maken,’ is de boodschap van Jantine Kriens in reactie op de discussie met Herman Tjeenk Willink.

Bekijk de impressie van het ochtendprogramma

‘We proberen het vuur waar raadsleden mee in de raad komen ook echt te gebruiken.’ ‘Inhoudelijk, professioneel en ook gezellig.’ ‘Het helpt om je eigen prioritering in dit soort zaken helder te krijgen.’ Zo maar enkele reacties op de workshops.

Bekijk de impressie van de workshops