Commissie Werk en Inkomen

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Contact met de commissie

De contacten met de commissie Werk en Inkomen en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Jeannette de Ridder

Wat doet de commissie?

De commissie werk en inkomen houdt zich bezig met de volgende thema’s:

  • Participatiewet en Maatregelen WWB
  • Werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Handhaving
  • Veilig gebruik suwinet
  • Economie en ondernemerschap
  • Asiel en integratie
  • Werk & inkomen in relatie tot sociaal domein

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten in 2018 (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 25 januari 10.30-12.30
Donderdag 29 maart 10.00-12.00
Donderdag 24 mei 10.30-12.30
Donderdag 6 september 10.30-12.30
Donderdag 1 november 10.30-12.30
Donderdag 6 december (reserve datum) 10.30-12.30

Terugblik commissievergaderingen

2018

2017

2016