Commissie Ruimte en Wonen

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Commissiesecretaris

De contacten met de commissie Ruimte en Wonen en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:

Jeroen de Leede

Wat doet de commissie?

De commissie Ruimte en Wonen houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Agenda landelijk gebied
  • Agenda stad
  • Bouwregelgeving
  • Grondbeleid
  • Omgevingswet
  • Water
  • Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed
  • Woningmarkt

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 22 februari 2018  (eerste uur samen met commissie Milieu, Energie en Mobiliteit) 10.30 - 12.30 uur
Donderdag 24 mei 2018 10.30 - 12.30 uur
Donderdag 6 september 2018 10.30 - 12.30 uur
Woensdag 3 oktober 2018 13.30 - 15.30 uur
Donderdag 1 november 2018 (samen met commissie Milieu, Energie en Mobiliteit) 10.30 - 12.30 uur
Donderdag 6 december 2018 10.30 - 12.30 uur

Terugblikken commissievergaderingen

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies