Commissie Raadsleden & Griffiers

Contact met de commissie

De contacten met de commissie verlopen via de commissiesecretaris Frank Speel.

Het mailadres van de commissie is: commissieRenG@vng.nl

Wat doet de commissie?

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.

Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Aandachtsgebieden/portefeuilles

  • Rol en positie van de gemeenteraad
  • Sterke lokale democratie (integriteit, ondermijning, rekenkamer)
  • De rol van het openbaar bestuur bij digitalisering
  • Regionale samenwerking

Doelstelling

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten. In de startnotitie met uitgangspunten voor de commissie R&G vindt u inhoudelijke thema’s waarop de commissie zich richt:

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2019

  • Donderdag 14 februari, 10.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 18 april, 10.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 12 september, 10.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 7 november, 10.30 – 13.00 uur
  • Donderdag 21 november, 10.30 – 12.30 uur

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)