Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Wendy van der Burg.

E-mail: wendy.vanderburg@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie.

Wat doet de commissie?

De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Werk en arbeidsmarkt
  • Problematische schulden / Schuldhulpverlening
  • Integratie en Migratie

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Woensdag 3 oktober | 13.30 - 15.30 uur
  • Donderdag 6 december | 10.30 - 12.30 uur

2019

Meer informatie

Thema

Zie ook