Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Janneke Koekoek

Wat doet de commissie?

De commissie Milieu, Energie en Mobiliteit houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Afvalbeleid
  • Energie
  • Mobiliteit
  • Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) & Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
  • Omgevingswet
  • Bodem, ondergrond & schaliegas

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 25 januari 10.30-12.30 uur
Donderdag 22 februari 10.30-12.30 uur
Donderdag 19 april 10.30-12.30 uur
Donderdag 21 juni 10.30-12.30 uur
Donderdag 6 september 10.30-12.30 uur
Donderdag 1 november 10.30-12.30 uur

Terugblik commissievergadering

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies.