Commissie Gezondheid en Welzijn

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via het commissiesecretariaat.

Wat doet de commissie?

De commissie houdt zich bezig met de volgende thema’s:

  • Wijkteams, wijkverpleging en verzekeraars
  • Inkoop, contractering en verantwoording
  • Kwaliteit
  • Publieke gezondheid
  • Opvang en huiselijk geweld
  • Extramuralisering en wonen
  • Eigen regie / burgerinitiatieven
  • Informele zorg

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 22 februari 10.30-12.30 uur
Donderdag 19 april 10.30-12.30 uur
Donderdag 21 juni 10.30-12.30 uur
Donderdag 4 oktober 10.30-12.30 uur
Donderdag 6 december 10.30-12.30 uur

Terugblikken commissievergaderingen

Hieronder terugblikken op de meest recente vergaderingen van de commissie:

Zie ook

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies