Leden commissie Europa en Internationaal

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Anika Timmerman
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Irene ten Teije
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

De leden

De samenstelling van de commissie Europa en Internationaal is als volgt:

Voorzitter

Dhr. van Zanen (Jan), burgemeester Utrecht

 • Voorzitter commissie Europa en Internationaal en voorzitter van het VNG-bestuur
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar CEMR
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar de UCLG

Vicevoorzitter

Mw. Penn-te Strake (Annemarie), burgemeester Maastricht

 • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal en lid van het VNG-bestuur
 • Lid van de VNG-delegatie naar de UCLG

Leden naar het Comité van de Regio's

Mw. Jetten (Annemiek), burgemeester Vlaardingen

 • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het CvdR (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
 • Lid van het CvdR (commissie NAT)
 • Portefeuille: Europees plattelandsbeleid

Dhr. Aboutaleb (Ahmed), burgemeester Rotterdam

 • Plv. lid van het CvdR (commissie ECON)
 • Portefeuille: Europees industriebeleid

Dhr. Arends (Bouke), burgemeester Westland

 • Plv. lid van het CvdR (commissie COTER)
 • Portefeuille: Europees cohesiebeleid -grensoverschrijdende samenwerking

Dhr. Van Asten (Robert), wethouder Den Haag

 • Plv. lid van het CvdR
 • Portefeuille Innovatie en ICT

Dhr. Bouwmeester (Bert), burgemeester Coevorden

 • Plv. lid van het CvdR (commissie CIVEX)
 • Portefeuille: Europese governance

Dhr. De Heer (René), wethouder Zwolle

 • Lid van het CvdR (commissie COTER)
 • Portefeuille: Europees cohesiebeleid/stedelijk beleid

Mw. Hendrickx (Marcelle), wethouder Tilburg

 • Plv. lid van het CvdR (commissie SEDEC)
 • Portefeuille: Europees sociaal beleid

Dhr. Janssen (Hans), burgemeester Oisterwijk

 • Lid van het CvdR (commissie CIVEX)
 • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid

Dhr. Jonkman (Rob), wethouder Opsterland

 • Lid van het CvdR (commissie ECON)
 • Lid van de Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa decentraal
 • Portefeuille: Interne markt

Dhr. Lamers (Cor), burgemeester Schiedam

 • Lid van het CvdR (commissie ENVE)
 • Lid van de VNG delegatie naar de CEMR
 • Portefeuille: Europees klimaat, energie en milieubeleid

Mw. Nauta-van Moorsel (Ellen), burgemeester Hof van Twente

 • Lid van het CvdR
 • Portefeuille: Europees plattelandsbeleid

Leden naar het Congres van Regionale en Lokale Overheden

Dhr. Wienen (Jos) burgemeester Haarlem

 • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het Congres (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

Dhr. Bengevoord (Joris), burgemeester Winterswijk

 • Plv. lid van het Congres (Governance commissie)
 • Portefeuille: Regionale samenwerking en relatie stad-platteland

Mw. van den Berg (Brigitte), wethouder Beverwijk

 • Lid van het Congres (Current Affairs commissie)
 • Portefeuille: Integratie statushouders

Dhr. Bergmann (Harald), burgemeester Middelburg

 • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau

Mw. Delissen-van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas 

 • Lid van het Congres (Governance commissie)
 • Portefeuille: Goed bestuur

Dhr. Gabriëls (Geert), wethouder Weert

 • Plv. lid van het Congres (Current Affairs commissie)
 • Portefeuille: Inclusieve samenleving

Mw. Kroon (Luzette), burgemeester Waterland

 • Plv. lid van het Congres (Monitoring commissie)
 • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

Leden van de internationale delegatie

Dhr. Metz (Rob), burgemeester Soest

 • Voorzitter internationale delegatie
 • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

Mw. Buijs-Glaudemans (Wobine), burgemeester Oss

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

Mw. van Dort (Linda), wethouder Stichtse Vecht

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

Dhr. van Eert (Carol), burgemeester Rheden

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Conflict en fragiliteit

Dhr. Janssen (Hans), burgemeester Oisterwijk

 • Toegevoegd tijdelijk lid van de internationale delegatie voor de periode van één jaar
 • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid (dubbelmandaat met de CvdR-delegatie)

Dhr. Reinders (Ap), wethouder Haarlemmermeer

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Internationale aspecten van lokale economische ontwikkeling

Dhr. Mencke (Frans), secretaris Hoorn

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Versterking en vernieuwing van lokaal bestuur

Mw. Penn-te Strake (Annemarie), burgemeester Maastricht

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Vredesprijs

Dhr. Diepenmaat (Jeroen), wethouder Enschede

 • Lid van de internationale delegatie
 • Portefeuille: Mondiale duurzame stedelijke agenda