Kamer Inclusieve Arbeid

Wat doet de Kamer Inclusieve Arbeid?

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG is het werkgeversverband voor de sociale werkvoorziening van alle gemeenten.

De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening. De KIA hanteert voor haar werkwijze het reglement van het CvA. Dit  reglement is onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (pdf).

Secretaris

Secretaris van de KIA is Rogier van Luxemburg.

E-mail: Rogier.vanluxemburg@vng.nl

Adviseurs Externe organen

KIA-leden

 • Dhr. H. van Olden (voorzitter)
  Gemeente ’s Hertogenbosch
 • Mw. L. Bloemen
  Gemeente Zoeterwoude
 • Dhr. R. Vlecken
  Gemeente Landgraaf
 • Dhr. G. Frische
  Gemeente Echt-Susteren
 • Dhr. M. Verbeek
  Gemeente Haren

Adviseurs Externe organen

 • Dhr. C. Bethlehem
  Pensioenfonds PWRI

Onderhandelingsdelegatie

Uit zijn midden kiest de KIA een onderhandelingsdelegatie die namens de KIA met de vakbonden bindende afspraken kan maken. De onderhandelingsdelegatie onderhoudt gedurende het onderhandelingsproces korte lijnen met de overige leden van de KIA.