Kamer Inclusieve Arbeid

Wat doet de Kamer Inclusieve Arbeid?
De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van de VNG is het werkgeversverband voor de sociale werkvoorziening van alle gemeenten. De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening. De KGA hanteert voor haar werkwijze het reglement van het CvA. Dit  reglement is onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (pdf).

Adviseurs Externe organen

KIA-leden  
Dhr. H. van Olden (voorzitter) Gemeente ’s Hertogenbosch
Dhr. T. Tankir (vice-voorzitter) Gemeente Nijmegen
Mw. L. Bloemen Gemeente Zoeterwoude
Dhr. R. Vlecken Gemeente Landgraaf
Dhr. A. Verkaik Gemeente Velzen
Mw. M. Damen Gemeente Leiden
Dhr. A. Ekhart Gemeente Leeuwarden
Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren
Dhr. D. van der Houwen Gemeente Maassluis
Dhr.M.Verbeek Gemeente Haren

Adviseurs Externe organen

Dhr. C. Bethlehem Pensioenfonds PWRI
Dhr. A. van den Hoed AMGroep/Cedris
Dhr. L van Geffen               Ability/Cedris

Onderhandelingsdelegatie
Uit zijn midden kiest de KIA een onderhandelingsdelegatie die namens de KIA met de vakbonden bindende afspraken kan maken. De onderhandelingsdelegatie onderhoudt gedurende het onderhandelingsproces korte lijnen met de overige leden van de KIA.

Secretaris van de KIA is Rogier.vanluxemburg@vng.nl