Leden college van Dienstverleningszaken

Contact met de commissie

De contacten met het college en haar leden lopen via de commissiesecretaris Linda van Ruijven

Het e-mailadres van de commissie is: samenorganiseren@vng.nl

De leden

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein

Lid

Dhr. Boumans (Mark), burgemeester Doetinchem

Lid

Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Teesink (Peter), secretaris Groningen

Lid