Leden college van Dienstverleningszaken

Contact met de commissie

De contacten met het college en haar leden lopen via de commissiesecretaris Linda van Ruijven

Het e-mailadres van de commissie is: samenorganiseren@vng.nl

De leden

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein

Lid

Dhr. Boumans (Mark), burgemeester Doetinchem

Lid

Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Teesink (Peter), gemeentesecretaris Amsterdam

Lid

Dhr. Thaens (Marcel), CIO van provincie Noord Brabant

Lid

Dhr. Hennephof (Peter), gemeentesecretaris Den Haag

Adviserend lid