Adviescommissie publieke gezondheid

Contact met de commissie

  • De contacten met de bestuurlijke adviescommissie publieke gezondheid en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: mw. Elly Dekker, elly.dekker@vng.nl. tel.070 -373 8077
  • Directeuren Publieke gezondheid kunnen contact opnemen met de secretaris vanuit GGD GHOR Nederland; mw. Cisca Stom, cstom@ggdghor.nl

Wie zijn de leden?

Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht een (gezamenlijke) GGD in stand te houden. De voorzitters van de GGD zijn uit hoofde van hun functie lid van de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid. 

In de commissie zitten:

Bestuurder bestuurder van GGD:
Dhr. A. Kleijer GGD Noord Oost Gelderland
Dhr. V. Everhardt GGD Midden Nederland
Dhr. E. van der Burg GGD Amsterdam-Amstelland
Mw. H. A.Vlieg-Kempe GGD Drenthe 
Dhr. D. A. Fokkema GGD Fryslân 
Dhr. E. Anker GGD regio IJsselland
Mw. J. N. De Zwart - Bloch GGD Gooi & Vechtstreek 
Dhr. W. A. G. Hillenaar GGD Hart voor Brabant 
Dhr. H. de Jager GGD Hollands Midden 
Mw. M. Smitsmans GGD Noord- en Midden Limburg 
Dhr.  B. Frings GGD Gelderland-Zuid
Dhr. J.H. Coes GGD Twente 
Dhr. W. Borgonjen GGD Rotterdam Rijnmond
Mw. L.C. Poppe-de Looff  GGD West-Brabant 
Dhr. C. Liefting  GGD Zeeland 
Mw. K.  Lambrechts GGD Zuid-Holland Zuid 
Dhr. A. R. B. van den Tillaar GGD Zuid Limburg
Mw. M. De Leeuw - Jongejans GGD Zuidoost-Brabant 
Dhr. H. Kok VGGM (Gelderland Midden)
Dhr. R. Peeters GGD Flevoland
Dhr. R. Vos GGD Groningen
Mw. A. Baerveldt GGD Kennemerland
Mw. E. Deutekom GGD Hollands Noorden
Dhr. J. Olthof GGD Zaanstreek-Waterland 
Dhr R.M. de Prez GGD Haaglanden

Wat doet de commissie?

De adviescommissie adviseert aan de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn én aan de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (verenigd binnen GGD GHOR Nederland). De commissie adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, gegevensverzameling. Ook landelijke ontwikkelingen zoals het Stimuleringsprogramma publieke gezondheid (VWS en VNG) komen hier op de agenda.

Vergaderingen 2018

Meer informatie