Adviescommissie Archieven

Contact met de commissie

De contacten met de adviescommissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: J. Jawad. Het contactadres van de commissie is archief@vng.nl.

Wie zijn de leden?

De samenstelling van de adviescommissie Archieven is conform de eisen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De samenstelling vindt deels via voordracht door vakorganisaties plaats.


Wie in de adviescommissie Archieven zitten, vindt u in dit overzicht.

De nieuwe voorzitter:

Mw. W. Delissen-Van Tongerlo
Burgemeester gemeente Peel en Maas

 

Wat doet de commissie?

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. De adviescommissie adviseert de Directieraad beleidsmatig en vakinhoudelijk. (Met ingang van 2016 is de bestuurlijke advisering ondergebracht bij de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid).
Actueel is onder andere de samenwerking met de medeoverheden in het kader van het Archiefconvenant gericht op de digitale archiefinnovatie.

Een belangrijke taak van de adviescommissie is de ondersteuning van de VNG bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden. In een selectielijst is aangegeven hoe lang archiefbescheiden bewaard moeten worden. Deze wettelijk verplichte taak voert de VNG in mandaat van de leden uit.

Meer informatie