VNG-commissies

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.


Meer weten over een commissie? Kies een commissie links in het menu.


De VNG heeft tien vaste beleidscommissies, het College voor Arbeidszaken en een aantal sub/adviescommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.

De commissies hebben elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en worden door de algemene vergadering benoemd. Dat gebeurt op voordracht van een adviescommissie die bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden. Als lid van de beleidscommissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd. 

De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur. Een aparte rol is weggelegd voor de commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) die eind 2015 is opgericht. De commissie R&G moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. 

De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur, zij vergaderen op deze dagen in de morgen en het bestuur in de middag. Zo kunnen de voorzitters van de beleidscommissies over de laatste stand van zaken aan het bestuur rapporteren.

Sub/adviescommissies

Om hun adviserende rol goed te kunnen vervullen, kunnen beleidscommissies zich laten ondersteunen door tijdelijke sub/adviescommissies die het bestuur instelt. Aan deze commissies kunnen ambtenaren en bestuurders deelnemen en personen die vanwege hun inhoudelijke expertise of maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage kunnen leveren.

Bij instelling van een sub/adviescommissie zijn ten minste de omvang, de opdracht en de deadline van deze opdracht bekend. De sub/adviescommissie houdt op te bestaan als de opdracht is vervuld.

Meer informatie