Bestuur

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur van de VNG bestaat uit voorzitters van de vaste beleidscommissies en elf leden. Het maximumaantal bestuursleden wordt bepaald door het aantal voorzitters van de vaste beleidscommissies.

Binnen het bestuur moeten de verschillende doelgroepen ieder minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: drie burgemeesters, drie wethouders, drie raadsleden, één secretaris en één griffier. Het bestuur vergadert elf keer per jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en parlement.

Wanneer vergadert het bestuur?

Het bestuur vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2018

  • Donderdag 6 september | 13.30 - 15.30 uur
  • Vrijdag 21 september | 12.00 - 20.00 uur (heidag)
  • Woensdag 3 oktober | 11.00 - 13.00 uur
  • Donderdag 1 november | 13.30 - 15.30 uur
  • Vrijdag 30 november | 10.00 - 15.00 uur (BALV)
  • Donderdag 6 december | 13.30 - 15.30 uur

2019

Meer informatie

Zie ook