Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur van de VNG bestaat uit voorzitters van de vaste beleidscommissies en elf leden. Het maximumaantal bestuursleden wordt bepaald door het aantal voorzitters van de vaste beleidscommissies.

Binnen het bestuur moeten de verschillende doelgroepen ieder minimaal als volgt zijn vertegenwoordigd: drie burgemeesters, drie wethouders, drie raadsleden, één secretaris en één griffier. Het bestuur vergadert elf keer per jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en parlement.

Wanneer vergadert het bestuur?

Het bestuur vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2019

 • Donderdag 17 januari, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 14 februari, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 14 maart, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 18 april, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 2 mei, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 3 juni, 15.00 – 16.00 uur (VNG Jaarcongres 2019 in Barneveld)
 • Donderdag 4 juli, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 12 september, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 31 oktober, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 21 november, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 12 december, 13.30 – 16.00 uur

Bekijk alle vergaderdata in het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)

2020

Meer informatie

Zie ook