Bestelling publicatie Slim schakelen

Slim schakelen Lessen voor een regionale energiestrategie

De pilotregio’s werken nu ruim een jaar aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs hebben het proces in de regio’s gevolgd en onderzochten de relatie tussen Rijk, koepels en regio’s. Wat werkt goed en wat kan beter? Maar ook: wat hebben de regio’s nodig om de ambities daadwerkelijk te kunnen uitwerken? Elke regio heeft een eigen identiteit en een eigen manier van werken, maar in alle regio’s zijn dezelfde fasen te herkennen waar je doorheen gaat bij het ontwikkelen van een strategie). De belangrijkste leerervaringen tot nu toe zijn samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie. Deze lessen zijn gebundeld in deze publicatie.