Beroep

Als een belanghebbende het niet is eens is met de uitspraak van de gemeente op zijn bezwaarschrift, of als de gemeente niet op tijd op zijn bezwaarschrift heeft beslist dan kan hij daartegen beroep instellen bij de rechtbank. 

Aandachtspunten beroep