Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen geautomatiseerd en veilig digitale gegevens naar elkaar sturen. Gemeenten gebruiken daarvoor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt - GGK. Alle gemeenten zijn aangesloten op het GGK. Dit knooppunt is aangesloten op een landelijke infrastructuur. Alle aanbieders zijn daarop aangesloten met het knooppunt van VECOZO.

  • Gegevens die een gemeente aan een zorgaanbieder stuurt, gaan via het GGK naar het knooppunt van VECOZO en komen automatisch aan bij de aanbieder.
  • Zorgaanbieders kunnen via dezelfde weg, maar dan de andere kant op, gegevens sturen naar gemeenten.

Lees verder

 

Standaardberichten Wmo en Jeugdwet

De berichtstandaarden zorgen ervoor dat de systemen van gemeenten en aanbieders  'dezelfde taal' spreken. Daarnaast bevorderen de standaarden de snelheid, helpen fouten te voorkomen en besparen uitvoeringskosten.

Productcodes iWmo en iJw

Bij het berichtenverkeer in het kader van de Wmo en Jeugdwet worden productcodes gebruikt. Ook voor deze codes zijn standaarden ontwikkeld. Deze codes betekenen een administratieve lastenverlichting voor zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Gemeentelijk Gegevensknooppunt GGk

Om de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders in goede banen te leiden, is het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) opgezet. Via het GGk kunt u berichten uitwisselen in het kader van Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast kunt u gebruik maken van de WLZ Registertoets, de Dienst Woonplaatsbeginsel en Toekenningsberichten PGB versturen.

AGB-code

De Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) wordt gebruikt om bij het berichtenverkeer in de ISD-keten de juiste zorgaanbieder te identificeren. Het is van belang dat u weet welke codes de zorgaanbieder gebruikt en of deze overeenkomen met de codes die door uw systeem meegegeven worden aan de berichten.