Nieuws
Interview
Er is al veel informatie beschikbaar als het gaat om het wonen, werken of leven in Nederland. Toch weten relatief veel arbeidsmigranten nog niet goed hun weg te vinden wanneer zij hier vragen over hebben. Het bereiken van arbeidsmigranten vraagt...
Vrouwen aan het werk in een kas
Interview
Meerdere steden in ons land kampen met een groeiend aantal dak- en thuisloze EU-burgers, die veelal als arbeidsmigranten naar ons land zijn gekomen. Sinds eind vorig jaar zijn 6 steden aan de slag gegaan met een pilot voor kortdurende opvang...
arbeidsmigrant in een kleine kamer
Interview
Gemeente Leudal en de VNG zijn in februari van dit jaar gestart met de pilot Verbeteren kwaliteit BRP. Dit is de aftrap van een reeks pilots met verschillende gemeenten die moet leiden tot een nieuw VNG-ondersteuningsaanbod. Dit nieuwe aanbod helpt...
Portret van Niels van der Sluijs
Blog
Arbeidsmigranten zijn veel in het nieuws, meestal als thema en niet als mensen. Met de atriumlezing van 28 maart 2024 wil de VNG een duidelijker beeld schetsen van deze voor Nederland belangrijke economische groep, die niet zonder problemen is. Monique...
Sfeerbeeld van het publiek tijdens de atriumlezing over arbeidsmigranten
Interview
Bij Tobroco-Giant, fabrikant van Giant-machines en aanbouwdelen in Oisterwijk, zijn medewerkers met wel 12 verschillende nationaliteiten werkzaam. Dat maakt communicatie binnen de productie soms een uitdaging. Daarom wil het bedrijf graag zoveel mogelijk taalloze communicatie inzetten door bijvoorbeeld het gebruik...
Een afbeelding van een voertuig in de fabriek van Tobroco-Giant
Blog
In samenwerking met het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten van het Rijk (IPA) organiseert de VNG een serie werkbezoeken en bijeenkomsten in het land. De derde en laatste bijeenkomst bij de gemeente Venlo had het thema: verbeteren samenwerking in toezicht en handhaving.
Emilie Roemer overhandigt een document tijden een werkbezoek
Blog
In samenwerking met het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten van het Rijk (IPA) organiseert de VNG een serie werkbezoeken en bijeenkomsten in het land. De tweede bijeenkomst bij de gemeente Aalsmeer had het thema: samenwerking tussen bedrijven en de overheid bij arbeidsmigranten.
De panelleden tijdens een werkbezoek
Interview
In de gemeente Lingewaard werkten gemeentelijk planjurist Brenda van der Meer en ondernemer Jan van Genderen nauw samen aan een huisvestingsplan voor 400 internationale medewerkers van Royal Berry. Een klankbordgroep keek en dacht mee. De gedegen samenwerking vooraf zorgde voor...
Flatgebouw met meerdere balkons en daarachter een blauwe lucht
Interview
In gemeente Meierijstad werken zo’n 6.000 á 8.000 arbeidsmigranten. Veel van hen werken in de agrarische sector en distributiecentra, maar ook steeds meer in beroepen zoals bijvoorbeeld elektricien. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat arbeidsmigranten goed en gezond in...
Portretfoto van Jan Gooijaarts, wethouder economie, financiën en dienstverlening