Ralph Pans bracht op 30 augustus 2011 een bezoek aan het college en een vertegenwoordiging van de raad van de gemeente Zuidplas. Gemeente Zuidplas is op 1 januari 2010 ontstaan uit de gemeenten Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Het is financieel een redelijk gezonde gemeente en wat veiligheid betreft is er sprake van dorpse problematiek.

Missing media.

De gemeente ageert tegen het afschaffen van de precariobelasting vanwege de inperking van het gemeentelijk belastinggebied. Bij afschaffing moeten gemeenten worden gecompenseerd. De VNG belooft dat zij blijft strijden tegen deze forse aantasting van het gemeentelijk belastinggebied.

Samenwerking
De gemeente is zich bewust van de grote opgaven die komen, zoals de Wet werken naar vermogen en de decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente oriënteert zich op haar samenwerkingsrelaties. En benadrukt dat het Rijk gemeenten moet afrekenen op resultaten.

Gemeentefonds
Ralph Pans licht de herijking van het gemeentefonds toe. De gemeente Zuidplas vraagt aandacht voor gemeenten met een slappe bodem problematiek.

VNG
Beeld vanuit de gemeenteraad van Zuidplas is wisselend. Van ‘val mij niet met de VNG lastig, ik ben er voor de burger’ naar juist waardering voor de ondersteuning en objectieve berichtgeving vanuit de VNG. Maar er is zeker waardering voor de modelverordeningen en de website.

Vanuit de wethouders komt de kritische kanttekening dat door verschillende andere actieve organisaties (zoals KING) de VNG het risico loopt op de aansluiting met deze groep te verliezen.