Roads: zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer

Doelen

  1. Meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk
  2. Begeleiding van mensen met psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar dagbesteding en werk

Toelichting

  • Samenwerking tussen gemeenten, Roads, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en andere partners zoals reclassering, Dienst Werk en Inkomen, UWV etc.
  • Roads werkt aan sociale participatie en arbeidsreintegratie. Arbeid en (arbeidsmatige) dagbesteding zijn het middel en doel om dit te realiseren. Roads gelooft in samengestelde programma’s waarin behandeling, therapie, training en arbeid elkaar ondersteunen. Roads zet in op intensieve samenwerking met zorgpartners en bedrijfsleven. Er is een breed aanbod variërend van inloopactiviteiten, leerwerkprojecten, trainingen/cursussen tot coaching en herstel ondersteunende therapieën.

Relevantie en potentie

Door maatschappelijk ondernemen worden werkplekken gecreëerd, waardoor zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zelfontplooiing wordt bevorderd. De inzet van arbeid kan gebruikt worden als effectief middel om duurzame participatie te bereiken. Financieringsmogelijkheden zijn o.a. IRO via UUWV, financiering via de werkgever, Sociale Activering via UWV of WMO via de gemeente.

Meer informatie

  • Roads 
    Het aanbod en informatie over de financiering