De regio Foodvalley Utrecht bestaat uit drie gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Samen met partners, ervaringsdeskundigen en cliënten hebben zij de handen ineen geslagen en zijn het project ‘zorg voor mensen met verward gedrag’ gestart.

Doel van het project is om mensen met verward gedrag eerder in beeld te krijgen en dat naasten weten wat ze moeten doen als zij verward gedrag bij een familielid of vriend opmerken.

Deelprojecten

Zorg voor mensen met verward gedrag bestaat uit zeven deelprojecten:

  • Vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes
  • Eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de meld- en adviesfuncties
  • Ontwikkelen van, en werken met, een signaleringsplan
  • Verkennen of het huidige aanbod voldoet, welke hiaten er zijn en hoe die opgelost kunnen worden.
  • Vergroten van de deskundigheid van professionals door trainingen en netwerkbijeenkomsten
  • Arrangementen ontwikkelen vanuit verschillende disciplines en zoveel mogelijk de financiële drempels te slechten.
  • Voor passend vervoer aansluiten bij regionale ontwikkelingen, met aandacht voor lokale voorkeuren

Wethouder Marieke Overduin (gemeente Veendendaal): We zijn dan wel een kleine regio, maar we weten elkaar goed te vinden en zijn daadkrachtig en slagvaardig!

Meer informatie

Subsidie via ZonMw

Voor het project werd subsidie aangevraagd én toegekend door ZonMw.