Programma Gezondheid Statushouders (OTAV)

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het OTAV-Ondersteuningsprogramma Integrale aanpak Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de gezondheid van statushouders. Lees meer

Handreiking gezondheid en welzijn van kinderen statushouders

Met de meeste kinderen van statushouders gaat het goed. Maar het is belangrijk om er op tijd bij te zijn als er wel problemen zijn. Wat gemeenten kunnen doen staat in de Handreiking Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders.

De handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders, bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders.