Zoeterwoude is financieel gezond, de inwoners zijn tevreden over de gemeente en de samenwerking met de buurgemeenten verloopt goed. Van bestuurlijke drukte hebben ze in Zoeterwoude geen last. Waarom zou je dan als kleine gemeente voor schaalvergroting zijn? In Zoeterwoude zijn ze daarom blij dat het discussiestuk Thorbecke 2.0 van tafel is. 

 

Zo begon het gesprek dat Sandra Korthuis had met het voltallige college en een aantal raadsleden in Zoeterwoude. Daarbij was één ding zonneklaar: de bestuurders zijn trots op Zoeterwoude.

 

Als Korthuis vraagt naar de samenwerking met de VNG zijn de geluiden wisselender. Kritisch over de Algemene Ledenvergadering in juni en over de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in november. Positief over de provinciale bijeenkomsten en de bijeenkomsten voor kleine gemeenten. Het college hoopt dan ook dat de VNG doorgaat op de ingeslagen weg. De bijeenkomsten zijn inhoudelijk nuttig en het is ook goed om elkaar ‘in de ogen te kunnen kijken’.

 

De decentralisatie van de AWBZ wordt ook voor Zoeterwoude een hele kluif. Specifieke aandacht vraagt Zoeterwoude voor de grote intramurale zorginstelling in de gemeente. Zorg, wonen en activering zijn in deze instelling geïntegreerd en de overheveling van middelen moet goed geborgd worden. Een punt dat de VNG zal meenemen in ‘de checklist’.