Het college was een beetje verlaat voor het gesprek met Ralph Pans op 12 juni 2012 in het kader van de DR on tour. De reden hiervoor was opmerkelijk. Nederlek, die vecht voor zelfstandigheid en een van de oprichters van het Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG), had zojuist het personeel geïnformeerd over het besluit voor een intensieve ambtelijke samenwerking met Bergambacht, zo vertelde burgemeester van der Kluit-de Groot.

 

Missing media.

Onderzoek moet nog uitwijzen wat hiervoor de beste vorm is. Het gesprek ging daarom in eerste instantie over mogelijke samenwerkingsvormen die gekozen kunnen worden, en ervaringen van andere gemeenten op het gebied van ambtelijke samenwerking.


Waterleidingbedrijf

Tijdens het bezoek waren er twee gastsprekers, beiden afkomstig van het waterleidingbedrijf Oasen. De gemeente en het waterleidingbedrijf vroegen de aandacht van Ralph Pans en de VNG voor de problematiek van de vervangingsgolf van buizen in de gemeentelijk grond. Het gaat dan om onder andere om gas, water en elektriciteit.

 

Vervangingsplannen
Alle betrokken partijen zouden meerjarige vervangingsplannen moeten maken en elkaar plannen moeten kennen, zo was de boodschap van Oasen en de gemeente. Het doel hiervan is de burger geld en overlast te besparen. Er werd met Ralph Pans van gedachten gewisseld over de rol die de VNG hier in zou kunnen spelen.