In de gemeente Beesel is het zelfstandig blijven voortbestaan van de gemeente een thema dat de afgelopen jaren vaak heeft gespeeld. Burgemeester Oord van Beesel is overtuigd van de bestuurskracht van de gemeente. Hij staat steeds weer versteld van wat zijn gemeente klaarspeelt op het gebied van bijvoorbeeld ICT, zei hij tegen Ralph Pans tijdens diens bezoek aan de gemeente.

Dit zelfbewustzijn was aanleiding voor Beesel om mee te doen met een pilot van KING om met burgers te praten over bestuurskracht van de gemeente. De voornaamste zorgen van de gemeente zijn de tekorten op de WWB en de Wmo, die met eigen geld moeten worden opgevangen.

Inzet
Verschillende leden van het college stelden vragen aan de VNG over de inzet om te komen tot drie bestuurslagen, Europa, rijk en decentraal. VNG directieraadsvoorzitter Pans gaf geen ‘grootschaligheidsdenker’ te zijn. Wel kijkt hij met belangstelling naar de verschillende samenwerkingsmodellen in het land, bijvoorbeeld in de gemeente Ten Boer of bij de BEL-gemeenten. Het is van belang dat gemeenten die samengaan een traditie van samenwerken hebben opgebouwd. Die samenwerking kan alleen ontstaan als dat gebeurt op basis van de inhoud, het belang van burgers.

Zorgen
Wethouder Verlijsdonk en Smolenaars stelden de verschillende decentralisaties op het terrein van jeugd, werk en AWBZ aan de orde. Ze maken zich zorgen over de financiën van die regelingen, ook omdat gemeente Beesel zowel op het gebied van Wmo als de WWB een nadeelgemeente is. Pans gaf aan dat de VNG geïnteresseerd is in specifieke onderbouwingen van het nadeel dat de gemeente heeft. Zeker als er een patroon is in de gemeenten die nadeel hebben, dan kan dat voor de VNG aanleiding zijn dit bij de minister aan te kaarten.