De gemeente Zeewolde wil ruimte houden voor eigen beleid, de gemeente wil meer zijn dan een uitvoeringsloket van het Rijk. Dat zeiden het college van B&W en enkele raadsleden van de gemeente Zeewolde tijdens het bezoek van VNG-directieraadvoorzitter Ralph Pans op 18 januari 2011. De gemeente wil zelf beslissen hoe en op welke schaal decentralisaties worden uitgevoerd.

De bestuurders riepen de VNG op om bij het Rijk aan te dringen op voldoende budget, voldoende voorbereidingstijd en voldoende ruimte voor lokale afwegingen bij het uitvoeren van nieuwe taken. Als de wetgeving te gedetailleerd wordt, verliest de gemeente de regie en wordt ze slechts een uitvoeringsloket van het Rijk.

Gemeentelijk belastinggebied
Zeewolde is benieuwd naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Ralph Pans geeft aan dat dit een veelgehoorde wens is. ‘Maar de wensen lopen nogal uiteen en daarnaast zijn de mogelijkheden beperkt vanwege de eisen van een wettelijke grondslag.’

Centraal inkooppunt
De gemeente Zeewolde zou willen dat gemeenten bij grote wetgevingstrajecten hun ict meer op elkaar afstemmen en gebruikmaken van één centraal inkooppunt voor ict-programma’s. Dit zou een forse efficiencywinst kunnen opleveren.

Raadsleden en de Wgr
De gemeenteraad vroeg aan Ralph Pans om meer informatie over de positie van de raadsleden bij gemeenschappelijke regelingen. De VNG heeft daarvoor de publicatie ‘Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr’ aan de gemeente gegeven.

Deze publicatie is ook te vinden op de website van het Actieprogramma Lokaal Bestuur: