Akkoord cao Wsw 2010-2011

Zie onze rubriek Standpunt VNG voor het verloop van de onderhandelingen:

 


Werkgeversbijdrage vakbondscontributie

De cao Wsw 2010-2011 biedt werknemers de mogelijkheid van maandelijkse uitbetaling van de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie. Werkgevers moeten deze optie vanaf 1 januari 2011 aanbieden. De ledenbrief CAO Wsw bevat informatie over de uitvoering.

 

 


Tegemoetkoming woon-werkverkeer per 1 januari 2010

De regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer voor de Sociale Werkvoorziening is per 1 januari 2010 vernieuwd.

Sociale partners binnen de cao voor de Sociale Werkvoorziening (cao Wsw) zijn de nieuwe regeling overeengekomen als uitwerking van de afspraak die zij hadden gemaakt in de cao Wsw 2007-2010. In onderstaande ledenbrief vindt u de uitleg over deze nieuwe regeling.