Ambities, ondernemingszin en samenwerking karakteriseren de opvattingen en plannen van college en raad van de gemeente Woudrichem. Of het nu gaat om jeugdzorg, economie, afval of duurzaam bouwen.

Op een ontspannen manier, ook als ze het niet met elkaar eens zijn, bespreken college- en raadsleden alle aangedragen onderwerpen met VNG-directieraadslid De Vet, die op 1 maart een werkbezoek aan de gemeente bracht.

Bestuursakkoord
De Woudrichemse bestuurders hebben waardering voor de stevige inzet van de VNG bij het bestuursakkoord.  Naast een gedegen financieel draagvlak vindt men beleidsvrijheid van groot belang. 'En nog een tip: pleit voor een incentive om samen te werken in plaats van blauwdrukken'. Het VNG pleidooi om de decentralisatie operaties door de Algemene Rekenkamer te laten doorrekenen krijgt een warm onthaal.

Beleidsvrijheid
Op het terrein van afval en duurzaam bouwen zoekt de gemeente haar eigen weg met visie. Woudrichem heeft behoefte aan meer ruimte voor eigen keuzes en stelt de regeldruk vanuit het rijk aan de orde. De betrokken wethouder zegt over onrustige genen te beschikken en wil sneller vooruit dan hij nu kan. Laat het rijk bijvoorbeeld de bovengrens voor gemeentelijke vrijheden aangeven in het Bouwbesluit, dan kunnen gemeenten die hogere kwaliteit willen daar zelf voor kiezen.

Samenwerking
Woudrichem werkt niet vrijblijvend samen met Aalburg en Werkendam. de gemeente heeft veel geïnvesteerd in de onderliggende relaties en ook een 'psychologisch akkoord' gesloten. De samenwerking betreft een aantal onderwerpen, waarop de ambtelijke organisaties worden samengevoegd. Voor de raad is nog niet zo zichtbaar wat de samenwerking oplevert. Daar gaat het college meer energie in steken.

Gemeenschappelijke regelingen
Voor raadsleden én wethouders zijn de vele gemeenschappelijke regelingen, waarin je als kleinere gemeente deelneemt, lastig: matige controlemogelijkheden, veel verantwoordelijkheid. Je zou als wethouder meer vooraf moeten sturen en de raad daarin meenemen, adviseert De Vet. Dat hoeft niet via eigen ambtenaren, dat kan ook via de directeur van zo’n regeling.

Kees Jan de Vet bezocht Woudrichem op dinsdag 1 maart 2011