‘Zoek de gemene deler!’

Michelle Dijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in Middelburg de workshop Flexibele opvang en woonvormen. Na afloop vertelde ze wat haar opviel.

Michelle Dijk blikt terug: ‘De centrale thematiek werd ook hier herkend: hoe met spoedzoekers om te gaan? Zeeland is een minder dichtbevolkte regio, net als Friesland. Maar in Friesland was er minder herkenning. Daar lijkt de vraag minder te spelen dan in Zeeland. Overigens speelt het hier vooral in Middelburg, niet zozeer in de plattelandsgebieden van Zeeland.’

Er waren niet alleen woningcorporaties

Wat haar ook opviel is dat er bij deze workshop veel wethouders en ambtenaren aanwezig waren die zich met huisvestingszaken bezig houden. ‘Op de andere conferentielocaties in het land waren er in het publiek vooral mensen van woningcorporaties. Het is heel belangrijk dat partijen als gemeentes, corporaties en bouwbedrijven gezamenlijk optrekken hierin. Zoek de gemene deler! Ook in de maatschappelijke doelstellingen die je nastreeft. Kijk hoe huisvestingsoplossingen daaraan bij kunnen dragen.’

Houd rekening met wisselende bewoningseisen

Ze benadrukt: ‘Je kunt voorsorteren op de wisselende bewoningseisen door bij het bouwbesluit daarmee al rekening te houden. Neem zoiets als studentenhuisvesting: je kunt die bijvoorbeeld op zo’n manier bouwen dat in eerste instantie verhuur per kamer mogelijk is, maar later –als de eisen veranderen- die vertrekken schakelbaar zijn, zodat je er appartementen van kunt maken.’

Handige input voor ons beleid

Michelle Dijk concludeert dat de sessie ook voor haar nuttig is geweest: ‘Met alle input kunnen wij ons beleid verder vormgeven. We zijn nog volop bezig zijn met de uitwerking. Het is fijn om dan gelijk in de praktijk te toetsen wat de reacties zijn, erg leerzaam. Het feit dat private investeerders bijvoorbeeld niet snel aan Zeeland denken, terwijl de spoedzoekersvragen in Middelburg wel degelijk aan de orde zijn, is iets om rekening mee te houden.’