Taal oefenen en vriendschap sluiten

Waarom zou je een goed plan niet gewoon uitvoeren? Met NEDwerk! helpen Ellen Reitsema en Evelyn Hasperhoven nieuwkomers in Gooise Meren op weg.

Hij is verlegen. Maar staat er toch maar mooi in de workshop. Mehrdad Radzade, edelsmid van beroep. Gevlucht uit Iran. En sinds kort, via de bemiddeling van Nedwerk! en de Broedplaats Gooische Meren, jonge ondernemer binnen de broedplaats met zijn eigen studio en werkplaats. ‘NEDwerk! hielp mij met de taal en zorgde ervoor dat ik een werkplek kreeg in de broedplaats’, vertelt Radzade. Ook kreeg hij een lening om materialen aan te schaffen. Zo kon de Bussumse nieuwkomer zijn beroep ook in Nederland weer oppakken.

Veel onbenut potentieel onder nieuwkomers

Het verhaal van Mehrdad Radzade illustreert wat je kunt bereiken als je nieuwkomers kansen geeft en op weg helpt naar bijvoorbeeld een eigen onderneming. Dat is wat er gebeurt bij NEDwerk!, een initiatief van Ellen Reitsema en Evelyn Hasperhoven, ook wel TWiNburgering geheten. De zussen vonden dat de integratie van nieuwkomers in hun gemeente te wensen over liet. Ze zagen veel onbenut potentieel onder nieuwkomers en constateerden een gat tussen inburgering en participatie. Onder nieuwkomers in Gooise Meren – Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg – was veel eenzaamheid en ze kampten met gezondheidsklachten, aldus de zussen.

Integratieplan NEDwerk!

Evelyn Reitsema: ‘Wij zagen kansen, zowel op de arbeidsmarkt als sociaal. De vraag naar mensen in de zorg en de techniek steeg. Net als de behoefte aan contact tussen nieuwe en oude Nederlanders.’ De zussen schreven het integratieplan NEDwerk!, een aanpak waarin de kernwoorden training (taal en empowerment), vangnet en brug centraal staan. Met hun eigen, grote netwerk in de gemeente en de regio, zijn er voor nieuwkomers vele verbindingen mogelijk. Denk aan werk, betaald en vrijwillig, activiteiten, sport. Maar ook vormt de organisatie een brug naar instanties in onder andere de zorg- en welzijnssector. ‘Broodnodig’, aldus Evelyn.

Iedere donderdagmiddag in de bibliotheek

Iedere donderdagmiddag is de bibliotheek in Bussum locatie voor groepslessen taal, informatie, meedoen en werk voor nieuwkomers. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en vriendschap, en voor een persoonlijk gesprek in het spreekuur van Ellen. ‘Mensen komen met vragen over van alles en nog wat. Wij luisteren, adviseren, coachen, bellen, maken afspraken met derden. Hoe lossen we dit op? staat steeds centraal.’
De gemeente Bussum subsidieert de pilot, een voorziening voor twee jaar. De doelstelling, per jaar vijftig mensen uit de doelgroep bereiken en met hen duurzame verbindingen met de samenleving leggen, wordt ruimschoots behaald. Daarmee is NEDwerk! een succes, constateren ze. 'Maar geen reden om ermee op te houden. Ons netwerk wordt steeds groter, ook dankzij mensen als edelsmid Mehrdad. Met hen samen bouwen we verder aan moderne integratie.’