VIP: met Vluchtelingenwerk ervaring opdoen

‘Als je in Iran een opdracht krijgt en je loopt daarbij tegen een probleem op, dan ga je dat zelf oplossen, zo nodig met hulp van buiten de organisatie. Je praat niet met collega’s over problemen. Dat is in Nederland heel anders. Ik vroeg me in het begin af waarom mijn collega’s over hun activiteiten vertelden en hun problemen.’ Een groot verschil in aanpak, waar de uit Iran gevluchte Behy Chegini tegenaan liep. Op hun beurt vroegen haar collega’s zich af waarom ze zo geheimzinnig bezig was met haar werk.

Onder meer werkgevers en werkzoekende vluchtelingen elkaar te leren begrijpen, startte Vluchtelingenwerk het project Vluchtelingen Investeren in Participeren. Chegini is nu coördinator van het project dat vorig voorjaar startte. Nu doen vijftig gemeenten en 180 bedrijven mee. De doelstelling is om vijftienhonderd vluchtelingen voor te bereiden op betaald werk in Nederland.

De gewoonten van solliciteren

Een (vrijwillige) coach begeleidt iedere deelnemer aan het VIP-project. Samen maken deelnemer en coach een plan. Deelnemers maken kennis met de gewoonten van solliciteren in Nederland, leren bijvoorbeeld een cv maken en ook een opleiding kan er deel van uitmaken. In elk geval maakt de deelnemer kennis met bedrijven door bedrijfsbezoeken en door een tijdje mee te lopen op een werkervaringsplek.

Niet uitbuiten

Vluchtelingenwerk organiseert de stageplekken en toetst of ze werkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een vluchteling. ‘We moeten opletten dat vluchtelingen niet worden uitgebuit. Een schoonmaakbedrijf bood plaatsen aan, zonder vergoeding en zonder tegemoetkoming in de reiskosten. Dat zocht drie maanden een gratis schoonmaker. Dat is niet de bedoeling van het VIP-project.’

Gelukkig zijn er betere voorbeelden, zoals dat van Masoud Yaminpour uit Iran, die daar als specialist civiele techniek twintig jaar lang bij de stuwdammen werkte. Hier kwam hij voor een werkervaringsplek terecht bij een Hoogheemraadschap. Tijdens het VIP-traject leerde hij onder meer dat hij in Nederland over zijn kwaliteiten mag vertellen, iets dat in Iran onbeleefd is. De werkgever die een ervaringsplek aanbiedt, weet dat de deelnemers al zijn gescreend door Vluchtelingenwerk, zodat de kans op een goede match groot is.

Stage, geen baan

‘Doen jullie niet hetzelfde als wij bij de gemeente of als een arbeidsmakelaar?’, vraagt een deelnemer aan de workshop zich af. ‘Wij zorgen voor een stage’, antwoordt Chegini, ‘niet naar een betaalde baan. En in de vijftig plaatsen waar we het VIP-traject aanbieden, doen we dat in nauwe samenwerking met de gemeente.’ Op haar vraag of er verschil is tussen ‘gewone’ werknemers en vluchtelingen antwoordt een aanwezige werkgever ontkennend. Hij werk met mensen die afkomstig zijn uit Eritrea, Syrië en Iran. ‘Je moet er wel rekening mee houden dat ze naast hun werk ook nog bezig zijn met een inburgeringscursus’, vertelt hij. Lachend: ‘Maar net als mijn andere werknemers vragen ze waarom ze hun loon op de 26ste van de maand kregen terwijl ze de 25ste gewend zijn.’

Meer informatie over het VIP-project: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-vip-vluchtelingen-investeren-participeren