Integreren ‘buiten’ lukt beter als de basis thuis goed is

Hoe kun je de overgang 18-/18+ voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) inbedden in de aanpak voor kwetsbare jongeren? Noortje Gerritsen van de gemeente Zwolle, Willeke de Jong van Dimence en Mieke Elzenga van Stichting Liberta Care over hun innovatieve aanpak.

Sinds januari 2016 wordt een nieuw opvangmodel gehanteerd, waarbij alleengaande jongeren zoveel mogelijk kleinschalig en in de wijk worden gevestigd, om zo de integratie te stimuleren. Uitgangspunt is dat jongeren, wanneer zij 18 worden, waar mogelijk de kans krijgen om in hun vertrouwde omgeving te blijven. Om dit te kunnen realiseren is een aantal zaken van belang: vervolghuisvesting, financiële zelfstandigheid, integratie/doorgaande begeleiding en scholing.

Stappenplan en extra ondersteuning in Zwolle

Een van de gemeenten waar dit nieuwe model gerealiseerd is, is Zwolle. Noortje Gerritsen vertelt dat er binnen de gemeente experimenteerruimte is ingericht, ingegeven door een acuut vraagstuk rond een aantal AMV’ers dat 18 werd en waarvoor (nog) geen geschikte opvangplek was gerealiseerd. De gemeente Zwolle ontwikkelde een stappenplan. Dat start met een periodiek multidisciplinair overleg met de jongere, voogd, mentor, Vluchtelingenwerk, Internationale Schakelklas, wijkteam en gemeente. Hierin wordt per jongere gekeken naar zijn mogelijkheden om zelfstandig te wonen. In de praktijk blijken veel jongeren doorgaande ondersteuning nodig te hebben. Daarom heeft de gemeente besloten dat iedere AMV’er nog drie maanden ondersteuning via de contractpartner kan krijgen na de 18e verjaardag.

Traumaverwerking en veerkracht

Willeke de Jong is teamleider bij Jeugd ggz Dimence en projectmanager asielzoekers. Zij heeft vanuit de GGZ veel ervaring met de traumaverwerking en veerkracht van jonge statushouders. Met het programma MindSpring zijn met volwassenen in diverse AZC’s  goede resultaten bereikt.  De methodiek is gericht op het leren omgaan met de huidige situatie en met psychosociale problemen die veroorzaakt zijn door dat wat zich heeft afgespeeld in het land van herkomst en tijdens de vlucht. De methodiek komt nu in aangepaste vorm beschikbaar voor jongeren.

Groepshuisvesting met informatiepunt

In de gemeente Zwolle start Stichting Liberta Care met een nieuw initiatief. De Stichting organiseert groepshuisvesting voor Eritrese jongeren van 18+, treedt op als ‘huurbaas’ en biedt begeleiding. Dit vanuit de ervaring dat integreren ‘buiten’ beter lukt als ‘thuis’ een vertrouwde basis biedt, gebaseerd op de groepscultuur. De huisvesting wordt gecombineerd met een informatiepunt, waar zelfstandig wonende jonge statushouders in de wijk terecht kunnen met vragen.