Vier winstpunten van ketensamenwerking

Den Helder zet belangrijke stappen in de integratie van nieuwkomers. Workshopleider Daphne Luiken (gemeente Den Helder) benoemt de vier winstpunten van de ketensamenwerking volgens het Helders Model.

1. Routekaart Vluchtelingen

Op één de absolute topper van Den Helder, de routekaart van vluchtelingen. De routekaart –
weergegeven als stroomschema (zoals het belastingformulier) – brengt de stappen in beeld die vluchtelingen jonger en ouder dan 18, zonder en met status, doorlopen in de Nederlandse samenleving. Daphne Luiken heeft grote versies van de kaart opgehangen in de workshopruimte. ‘Wat een puzzel was dat, en het is pas versie 1.0, maar we zijn er ontzettend trots op dat we dit nu in kaart hebben; het geeft zo veel inzichten. Hier is in één oogopslag duidelijk waarom goede ketensamenwerking onmisbaar is bij integratie; je ziet waar het al goed gaat en waar nog knelpunten zijn. Dat bespreken we vervolgens met onze partners in de keten.’

2. Werkgroep Vluchtelingen/Vergunninghouders

Daar startte de nauwe samenwerking: in de werkgroep die de gemeente vormt met betrokken organisaties in de vluchtelingenketen waar het gaat om onderwijs, werk, zorg, welzijn, sport en vluchtelingenwerk. Met als doel: elkaar leren kennen, een integrale aanpak af te stemmen, en zo met elkaar te werken aan kansen, knelpunten en oplossingen. De gemeente voert de regie in het ketenoverleg waar het gaat om alle aspecten rondom wonen, activering, participatie, onderwijs, gezondheid en zorg, financiën en veiligheid.

3. Ketenconferentie

Tweejaarlijks organiseert de gemeente Den Helder, in samenwerking met ketenpartners, een Ketenconferentie opvang asielzoekers. Met als doel organisaties (en mensen vooral) bij elkaar te brengen; bevordering van goede samenwerking en informatie-uitwisseling, zodat zij gezamenlijk uitdagingen oppakken op de belangrijkste thema’s: zorg, participatie, veiligheid, onderwijs en jeugd. En zo uiteindelijk optimale integratie te stimuleren.  

4. Participatiemarkt vergunninghouders

In april 2017 hield Den Helder de eerste participatiemarkt voor vergunninghouders, opgezet om hen verder te helpen in hun ontwikkeling en daarnaast integratie en participatie te bevorderen. Op de markt kregen de nieuwkomers informatie over betaald werk en vrijwilligerswerk, over opleidingen en over de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daphne Luiken: ‘Vooraf belegden we bijeenkomsten om mensen erop te wijzen dat dit eraan kwam en dat het belangrijk zou zijn erbij te zijn. Hier konden zij een stap zetten naar zelfstandigheid door werk, opleiding en ontmoeting. De oproep heeft geholpen, de opkomst was 95 procent!’