Hoe versterk je de actieve rol van statushouders? Bettine Arink, regiocoördinator van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, vertelt welke stappen zij samen met Syriërs in Venlo neemt om het voorlichtingsprogramma Care 4 Health op te starten. Sleutelpersoon Nasser Oweir wordt klaargestoomd om zijn landgenoten te vertellen over het Nederlandse zorgsysteem.

Diabetes, overgewicht, psychische klachten, infectieziekten en seksuele gezondheid; de gezondheidsrisico’s bij de huidige groep statushouders zijn verhoogd. Bettine Arink vertelt dat er eerst vooral aandacht is voor de basisbehoeften zoals huisvesting, inkomen en inburgering. ‘Pas later is er aandacht voor gezondheid.’ In de zaal zit een medewerker van Vluchtelingenwerk. Hij vertelt dat hij maar drie maanden de tijd heeft voor het regelen van de eerste levensbehoeften en mensen na negen maanden alweer moet loslaten. Bettine: ‘Terwijl mensen in die eerste drie maanden eigenlijk nog tot rust moeten komen.’

Syriërs Gezond

In bijna alle gemeenten zijn er wel statushouders te vinden die een actieve rol vervullen. Zo hebben Syrische artsen de Facebookpagina Syriërs Gezond opgericht. Elke dag plaatsen de artsen hier informatie over gezondheid en beantwoorden ze vragen van leden in de eigen taal. De website heeft inmiddels ruim 11 duizend volgers.  
In de Syrische gemeenschap in Venlo ontstond het initiatief om voorlichting te gaan geven over gezondheid. De gemeente, VNG en Pharos ondersteunden dat idee van harte. Als regiocoördinator helpt Bettine met het opstarten van het voorlichtingsprogramma.

Eigen risico

Nasser Oweir, die drie jaar geleden uit Syrië vluchtte, doet als sleutelpersoon mee met Care 4 Health. Binnen het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders volgde hij bij Pharos een basistraining over gezondheidszorg in Nederland. Nasser: ‘Op één dag leerde ik meer dan ik zelf in drie jaar bij elkaar zou kunnen googlen. Dat je elke maand zorgpremie betaalt, betekent niet dat je gratis onbeperkt gebruik kunt maken van zorg.’ Hoe het eigen risico werkt, werd in zijn eigen taal uitgelegd. Rasha Doleh, de tolk die hem helpt met vertalen: ‘Heel belangrijk, want statushouders knikken altijd ‘ja’ als je vraagt of ze het hebben begrepen.’

Speel de familiekaart

Voor Syriërs is het bespreken van mentale gezondheid lastig. ‘Ik ben toch niet gek!’, roepen ze dan al gauw. Nasser legt uit dat je een stapje terug moet doen en eerst vertrouwen moet winnen. Rasha vertelt dat het in de Arabische wereld niet gebruikelijk is om naar de huisarts te gaan voor psychische problemen. ‘Je wendt je tot God of tot goede vrienden.’  Rasha heeft een tip: ‘Speel de familiekaart. Stel de vraag: wat als je familie je zo zou zien?’

Care 4 Health wil Syriërs beter bekend maken met het Nederlandse zorgsysteem. Bettine: ‘Ook willen we het inzicht vergroten in hoe je gezond blijft, het welbevinden verbeteren en sociale contacten stimuleren tussen Syriërs.’ Dit najaar vinden de eerste voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Voor en door Syriërs.