Vijf lessen over het plaatsen van vergunninghouders

Zowel de Drechtsteden als Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk werken samen bij de huisvesting van vergunninghouders (zie kader onderaan). Wat kunnen aanwezigen leren van hun aanpak? Vijf lessen.

1. Overleg met de juiste mensen

Zorg dat de juiste organisaties aan tafel zitten: gemeenten, woningcorporaties, vluchtelingenwerk organisaties en eventueel de sociale dienst en provincies. Zorg voor mensen uit de uitvoering en die met de juiste bevoegdheden. En overleg regelmatig. Leo Damen van de gemeente Zwijndrecht: ‘Wij zitten elke derde dinsdag van de maand fysiek bij elkaar en daardoor kun je snel met elkaar vergunninghouders plaatsen. Voor ons werkt dat beter dan via telefoon of mail. Omdat we regelmatig bij elkaar zitten heeft iedereen altijd de juiste informatie en weten we elkaar ook buiten de overleggen snel te vinden.’

2. Plaats op basis van beschikbaarheid

Kijk niet naar plaatsing per gemeente, maar kijk waar er plek is. In veel regio’s is de plaatsing van grote gezinnen en jonge alleenstaanden lastig vanwege het tekort aan kleine of juiste grote goedkope huurwoningen. Leo: ‘Wij hebben daarom afgesproken dat we niet kijken naar de gemeenten waaraan deze groepen zijn gekoppeld, maar naar waar er plek is. Zo kun je mensen sneller plaatsen.’ Bernadet van Vliet van Ferm Werk werkt ook andersom: als er een huis is, dan zoekt ze er bewoners voor. Zo heeft ze nog geen enkele woning hoeven terug te geven aan een woningbouwvereniging.

3. Houd je administratie bij

Registreer en maak mensen vrij voor die administratie. Leo: ‘Bij ons zijn daarvoor twee medewerkers bij de gemeente Dordrecht vrijgesteld. De andere gemeenten betalen Dordrecht voor deze diensten. We hebben nu een duidelijk overzicht en algemene gegevens van het aantal vergunninghouders, zoals de grootte van gezinnen, welke corporatie ze huisvest en waar ze gaan wonen.’

4. Bedenk creatieve oplossingen

Denk buiten de gebaande paden. Bernadet: ‘Er zijn creatieve oplossingen voor huisvestingsproblematiek. In Waarder hebben wij bijvoorbeeld leegstaande seniorenwoningen gebruikt voor huisvesting van vergunninghouders.’

5. Vind een bevlogen trekker

Zorg voor een duidelijke coördinatie en zoek in je netwerk naar een bevlogen persoon die de kar wil trekken, iemand die er écht voor wil gaan. Deze persoon kan vanuit iedere organisatie komen die betrokken is, klein of groot, publiek of privaat. In de Hoeksche Waard is een regiocoördinator aangesteld die in combinatie met een helder informatie-uitwisselingsproces zorgt voor veel meer snelheid en duidelijkheid.

Praktijkvoorbeeld Woerden

Woerden, Montfoort, Ouderwater en Bodegraven-Reeuwijk is Ferm Werk de uitvoeringsorganisatie die sinds 2014 verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op het gebied van participatie en Werk en Inkomen van deze gemeenten. Ferm Werk zorgt ook voor de plaatsing van vergunninghouders. De gemeenten werken samen met de provincies Utrecht en Zuid-Holland, woningcorporaties en drie vluchtelingenwerk organisaties. Alle kandidaten van de verschillende gemeenten staan in 1 overzicht en plaatsing gaat in onderling overleg.

Praktijkvoorbeeld Drechtsteden

Ook de Drechtsteden – met uitzondering van Sliedrecht – werken samen bij de taakstelling. De samenwerking werd geïnitieerd door de woningcorporaties die al samenwerkten bij de plaatsing van huurders met een urgentieverklaring. Ook VluchtelingenWerk en de sociale dienst sluiten aan bij het maandelijks overleg over de plaatsing van vergunninghouders in de regio.