Heemskerk is een groene gemeente letterlijk onder de rook van Tata Steel. het gemeentebestuur en de ambtenaren hebben pas geleden een fraai nieuw gemeentehuis betrokken. De bevolking en  vooral de omwonenden zijn bij het ontwerp van het geheel nauw betrokken. Ralph Pans bezocht de gemeente op 1 november 2011.

Missing media.

Een probleem in de gemeente is het woningenbestand. Er wordt te weinig gebouwd, als gevolg van de crisis en de financiële onzekerheid waarin de mensen verkeren. Zowel in de huur- als de koopsector is sprake van stagnatie, het herstructureringsprogramma stokt. Een bijkomend probleem is de vergrijzing. Het komt vaak voor dat vanwege overlijden van een echtgenoot/echtgenote de achtergebleven partner vanuit de vrije sector moet terugverhuizen naar een sociale huurwoning – waarvan er te weinig zijn.

Decentralisaties
Het college wisselt met Ralph Pans van gedachten over de decentralisaties uit het bestuursakkoord en de herverdeling van het gemeentefonds. Wat dat laatste betreft heeft het college van Heemskerk behoefte aan wat rust op dit front: sinds de crisis is begonnen heeft Heemskerk al een beleid gevoerd dat is gericht op ombuigingen.

Sober congres
Het college bepleit ten slotte een soberder opzet van het VNG-congres. De kosten daarvan zijn te hoog geworden. Ralph Pans neemt dit mee, maar het komende congres staat in het teken van 100 jaar VNG. Dat betekent dat een soberder opzet pas vanaf 2013 aan de orde is.