In het Museum 'Het Oude Raadhuys' ontving het college van Urk op 10 januari 2012 Ralph Pans en Valérie de Ridder. Voor de vergadering kregen Pans en De Ridder een interessante rondleiding en uitleg over de geschiedenis en ontwikkeling van Urk. Daarna lichtte het college tijdens de bijeenkomst toe dat een belangrijke opgave voor Urk is het blijven bieden van woningen aan starters.

Missing media.
 

Urk is één van de jongste gemeenten qua leeftijdsopbouw, de jongeren willen het liefst blijven wonen en werken in Urk. Het college uitte zorg over de inzet van het transitiebudget voor de jeugdzorg door de provincie voor afbouw van het Bureau Jeugdzorg. Pans zei dat de transitiekosten hier niet voor bedoeld zijn.

Vorm
Er is rekening gehouden met een deel afbouw, maar het budget is primair bedoeld voor opbouw van de Jeugdzorg bij gemeenten. Pans vertelt dat met het Rijk gesproken wordt over de manier waarop de decentralisaties vorm krijgen. Gesproken wordt bijv. over een Transitiebureau. Binnen de VNG worden de drie decentralisaties in ieder geval zoveel mogelijk in samenhang opgepakt.

Projectorganisatie
Pans legt uit dat de VNG toewerkt naar één projectorganisatie, waarin deze drie grote projecten ondergebracht worden. Op de vraag hoe de VNG kijkt naar bestuurskracht van kleinere gemeenten, antwoordt Pans dat de VNG geen voorstander is van grootschalige herindeling. Het moet wat opleveren, net als gemeentelijke samenwerking en dat het alleen kan met logische partners.

Traject
De VNG is bezig met een strategie traject, met als doel meer ledengericht te werken en meer zichtbaar verschillende doelgroepen te bedienen. Dit houdt ook in meer groepen van gemeenten al aan de voorkant betrekken, ook bij prioriteren van onderwerpen. Tot slot komt de problematiek met de RUD aan bod. Met het college is Pans van mening dat het een lastig proces is waar de VNG nu in de discussie terug moet naar de inhoud.