Winterswijk met ongeveer 29.000 inwoners kan rekenen op ongeveer 1 miljoen toeristische overnachtingen per jaar. Kees Jan de Vet bezocht de gemeente op 1 november 2011. De gemeente pleit voor een betere verbinding tussen de praktijk en wetgeving. Daarnaast roept zij op om de decentralisaties beter op elkaar af te stemmen.

Vooraf heeft het college met de gemeentesecretaris het onderwerp decentralisatie van rijkstaken geagendeerd. Wethouder Saris heeft alle drie de decentralisaties in haar portefeuille. Aan de hand van een door de gemeente opgesteld schema worden de knelpunten benoemd en besproken.

Verrast door moties
Winterswijk is verrast door de opstelling van de Tweede Kamer, die lijkt door de moties op het gebied van de AWBZ weer alles dicht te willen regelen terwijl de gemeente Winterswijk juist ruimte wil hebben om zelf goed beleid uit te voeren. Hierin is het wantrouwen van de Kamer in gemeenten te lezen. Daarnaast bevreemdt het de gemeente dat de decentralisaties apart van elkaar worden ontwikkeld en dat er niet één minister verantwoordelijk is.

Sociale werkvoorziening
Wat is volgens Winterswijk nodig om de sociale werkvoorziening optimaal te kunnen beheren?

  • Lagere kosten (inclusief overhead)
  • Minder regelingen en minder in te vullen formulieren
  • Hoe omgaan met ingewikkelde (ontslag)procedures?

Of de reorganisatie van de sociale werkvoorziening wordt opgepakt met de drie buurgemeenten of met de hele regio Achterhoek is nog niet duidelijk. Hierin zit volgens De Vet een belangrijk element: de gemeente kan zelf het beste de keus maken voor een goede schaal.