De Wet publieke gezondheid (Wpg) is gewijzigd om aan te sluiten op de Wet veiligheidsregio’s. Met de wetswijziging wordt het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de voorbereiding op eventuele grootschalige infectieziektecrises.

De wetswijziging trad 1 januari 2012 in werking.

Meer informatie