Wijkteamprofessionals zijn in de eerste helft van 2015 ondersteund door het ontsluiten en verspreiden van (nieuw ontwikkelde) kennis (Programma sociale teams), en bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis.

Op veel plekken in het land werken gemeenten met elkaar en met (lokale en regionale) partners samen aan kennisontwikkeling en professionalsering. Zo ontstaan (regionale) clusters waarin beleid, praktijk en kennisontwikkeling samenkomen. Voorbeelden hiervan zijn de Wmo werkplaatsen. De VNG stimuleert deze ontwikkeling, zie ook www.vng.nl/kenniskracht. Zie verder ook het forum Sociaal Domein.