Vanaf 11 mei staan ‘WIJ…’ op 2 plaatsen tegelijk

Meer dan 25 gemeenten/regio’s zetten de landelijke expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld in, om huiselijk geweld en kindermishandeling in hun regio bespreekbaar te maken. Sinds de start op 12 november 2020 in Rotterdam, reisde ‘WIJ…’ al naar Breda, Oosterhout, Altena, Arnhem en Gouda. Vanaf 11 mei staat de binnen- en buitenexpositie op 2 plaatsen tegelijk in het land.

WIJ…Zuidplas en WIJ…Venlo

Wij doorbreken de cirkel beeldmerk

Tot het einde van het jaar zullen steeds op 2 plaatsen tegelijk de 28 portretten vol lef en durf te zien zijn in het straatbeeld. WIJ…Zuidplas (11 mei) en WIJ…Venlo (13 mei) zijn de eerste 2 plaatsen die tegelijk laten zien dat iedereen een rol kan spelen in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, door voor iemand anders dat steuntje in de rug te zijn, dat beetje extra aandacht te geven waardoor die persoon zelf de stap kan zetten om de cirkel van geweld te doorbreken. Misschien maak jij wel net dat verschil, door het gesprek aan te gaan. Voor je eigen buurmeisje of -jongen, je opa, je beste vriend of vriendin. Of binnen je eigen school, werk, familie of zelfs binnen je eigen gezin.

Nu al boeken voor 2022

Door het succes van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld is het nu al mogelijk om reserveringen te maken voor het jaar 2022. Zowel de binnen- als de buitenexpositie zijn meerjarig in te zetten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan het hele pakket aan beschikbare communicatiemiddelen weer ten volle worden benut.

Meer informatie

Wil je meer weten over WIJ…doorbreken de cirkel van geweld, kijk dan op: https://vng.nl/artikelen/wijdoorbreken-de-cirkel-van-geweld#toolbox, of neem contact op met Stichting Open mind, Minke Voorn: minke@stichtingopenmind.nl of Mirjam Bekker-Stoop mir@stichtingopenmind.nl. WIJ…doorbreken de cirkel van geweld is 24/7 online te bezoeken op: Open mind | WIJ | ONLINE (stichtingopenmind.nl).

WIJ Magazine beeld

Vanaf 12 november 2020 kan niemand in Nederland er meer om heen. De expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld is een feit en met een videoboodschap van Staatssecretaris Blokhuis van start gegaan. Rotterdam had de primeur en op het Kruisplein liep je letterlijk tegen 29 portretten vol lef en durf op. Hun indringende en hoopvolle verhalen maken duidelijk dat zij, met steun in de rug van iemand anders, de vaak vicieuze cirkel van geweld hebben doorbroken.

Steun in de rug

Ben jij dat steuntje in de rug? Geef jij dat beetje extra aandacht, zodat een slachtoffer de cirkel van huiselijk geweld kan doorbreken? De landelijke rondreizende tentoonstelling WIJ...doorbreken de cirkel van geweld verlaagt de drempel om huiselijk geweld en kindermishandeling te bespreken en helpt mee om het uit de taboesfeer te halen.

Staatssecretaris Blokhuis zei bij de start in zijn online boodschap: “De portretten zijn inspirerend voor ons allemaal. Ze stimuleren ons om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken. Zonder vooroordelen. Als we dat doen, kunnen we allemaal helpen het geweld te stoppen”.

Herken de signalen

Huiselijk geweld en kindermishandeling is het grootste geweldsprobleem, dat in alle lagen van de bevolking voor komt maar het meest verborgen is. Het is van belang om de signalen te herkennen en met die signalen iets te doen, zodat slachtoffers en betrokkenen de cirkel van geweld kunnen doorbreken. Het support, duwtje in de rug, is daarbij van cruciaal belang.

Juist nu

Blokhuis: “Juist nu, tijdens corona, waardoor we meer thuis zijn dan anders en spanningen kunnen oplopen, is het belangrijk dat we naar elkaar omzien. Dat we letten op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het bespreekbaar maken. Speciaal hiervoor is er ook de website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl”.

Online bezoek

De buiten expositie is niet alleen fysiek te zien, maar ook online op www.stichtingopenmind/wij. Zo is er een online magazine, podcasts en een korte film. In 2021 zal de expositie door het land reizen en o.a. ook plaatsen als Breda, Arnhem, Groningen, Alkmaar en de regio Twente aandoen. Blokhuis roept in zijn boodschap alle gemeenten in het land op om ruimte te bieden aan deze belangrijke expositie! Uiteraard met inachtneming van de recentste coronarichtlijnen.

Kijk hier naar de online video boodschap van Staatssecretaris Paul Blokhuis:

QR-code meer info over WIJ

Hoe zorg je er voor dat de expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld een optimale bijdrage levert aan het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gemeente of regio? Samen met de regio’s (Rotterdam-Rijnmond, Twente en West-Brabant), de Stichting Open mind en het programma Geweld hoort nergens thuis tips zijn hiervoor en tools bij elkaar gebracht in de WIJ-Toolbox. Deze toolbox is aan te vragen bij de Stichting Open mind, Mirjam Bekker-Stoop, 06 55 38 33 41 - mir@stichtingopenmind.nl

Wiel niet opnieuw uitvinden

Zo’n 15 gemeenten/regio’s hebben al ingetekend of zijn in gesprek om vanaf 12 november 2020 en verder in het jaar 2021 de expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld te benutten om daarmee een bijdrage te leveren aan het binnen alle lagen van de bevolking huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Om niet in alle gemeenten/regio’s het wiel voor de activatie van deze expositie opnieuw uit te vinden is de WIJ-Toolbox op aanvraag beschikbaar.

Basis plan van aanpak

In deze toolbox vind je de kernboodschap van het programma WIJ…doorbreken de cirkel van geweld, alle materialen die binnen deze rondreizende expositie beschikbaar zijn, concept communicatiemiddelen en verwijzingen naar meer informatie. Het aller belangrijkste zijn de tips en tools van de drie genoemde regio’s die je helpen bij het opstellen van een integrale aanpak voor je gemeente/regio, die langer duurt dan de dag van de opening. Als je alleen de dag van de opening benut, dan doe je het concept van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld te kort. Met deze toolbox heb je bij de start al een basis liggen voor je eigen plan van aanpak.

Podcast in de huid van…

Eén van de onderdelen van de toolbox is een podcast van Mirjam Bekker-Stoop die een inkijkje geeft in haar beweegredenen als initiatiefneemster van WIJ…doorbereken de cirkel van geweld. Deze podcast is nu al te beluisteren. Klik HIER en kruip even in de huid van….

Meer informatie

Logo - WIJ... doorbreken de cirkel van geweld

Onder de titel 'WIJ…doorbreken de cirkel van geweld' werkt het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in 2020 samen met de Stichting Open mind aan een project om huiselijk geweld en kindermishandeling breed bespreekbaar te maken.

Het project bestaat uit een reizende binnen- en buitenexpositie die door alle 28 GHNT regio’s ingezet kan worden binnen de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De eerste kennismaking en aftrap van dit project was op 5 maart 2020 tijdens de landelijke Programmadag in het Muntgebouw in Utrecht.

Motiverende portretten

Storytelling online en offline dient als aanjager om dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken en zet ons aan tot handelen. We mogen niet meer wegkijken of verwijzen naar anderen, we moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om de cirkel te doorbreken. Onder andere de sterke, indrukwekkende portretten die onderdeel zijn van de expositie inspireren en motiveren om tot actie over te gaan. Huiselijk geweld en kindermishandeling is van ons allemaal en je kunt iets betekenen om daadwerkelijk de cirkel van geweld te doorbreken. Naast de expositie wordt binnen dit project o.a. ook gewerkt aan een korte reizende film en een (digitaal) magazine.

Regionale inzet

De planning is dat de eerste binnen- en buitenexpositie in november 2020 in de regio Rotterdam geopend wordt. De regio’s kunnen rondom de expositie, die meestal drie tot vier weken blijft staan eigen activiteiten organiseren die het gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling aanjagen, denk hierbij aan free publicity, open platfora, dialogen, etc. Er wordt een communicatie toolbox ontwikkeld om de impact van de regionale inzet te versterken.

Aanmeldingen & primeur

De aanmeldingen voor de expositie vanuit de gemeenten lopen goed. De reacties tot nu toe  zijn positief en een aantal gemeenten hebben serieuze plannen om de tentoonstelling te adopteren. Met de regio Rotterdam lopen de gesprekken over de primeur en launch in november 2020. Andere gemeenten/regio’s waar lijntjes mee lopen zijn: Alkmaar, Hoorn, Den Helder, Flevoland, Friesland, Leeuwarden, Gouda, Eindhoven, Ede, ‘s-Hertogenbosch, Nieuwegein, Utrecht, Amersfoort, Drenthe, Groningen. Sommige hebben voorkeur voor een bepaalde periode aangegeven. Samen met hen wordt geprobeerd om hieraan invulling te geven. Logistiek en organisatorisch een interessante puzzel.

Meer weten en aanmelden

Wil je meer weten over het project, iemand aanmelden waarvan je weet dat hij of zij met een ervaringsverhaal wil meewerken aan het project, of wil je als regio of gemeente het project adopteren, neem dan contact op met:

Open Mind

WIJ... doorbreken de cirkel van geweld - Portret Patty

Als sneak preview in het proces van het maken van de expositie, het portret van Patty.
Foto: @Mounir Raji, fotografie - Patty met drie van haar dochters

Patty werd als kind door haar vader mishandeld en kwam daarna in aanraking met eer gerelateerd geweld. Patty was getrouwd met een Egyptische man, werd slachtoffer van huiselijk geweld, moeder van vier dochters en werd geïsoleerd bij haar schoonfamilie in Egypte.

De situatie leek onoplosbaar, tot iemand tegen haar zei: Als je nu niet vertrekt, dan kies je er zelf voor en geef je je dochters een slecht voorbeeld. Haar dochters gaven Patty de kracht om te vluchten en de cirkel te doorbreken.


Dit is slechts één van de dertig portretten die straks te zien zijn in het project ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’. Vanaf november 2020 kan het project ook in je eigen regio gebruikt worden als onderdeel van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inzichten

De portretten die onderdeel zijn van de expositie ‘WIJ….doorbreken de cirkel van geweld’, bieden naast de indringende vormgeving ook een groot aantal inzichten in hoe mensen de vicieuze cirkel van geweld hebben doorbroken.

Het is bijna nooit één gebeurtenis, die je er toe doet besluiten om uit de cirkel van geweld te stappen. Het is een proces, waarin die mensen cruciaal zijn, die aandacht voor je hebben, die aangeven er voor je te willen zijn of simpelweg aan je vragen hoe het met je gaat en daarna oprechte interesse tonen. Het daadwerkelijk uit de cirkel stappen moet je op eigen kracht doen, maar gebeurtenissen en ontmoetingen met mensen helpen op de soms jarenlange weg om uit de cirkel te stappen.

Bespreekbaar maken

Inmiddels zijn er zestien portretten gemaakt. De portretten van slachtoffers, plegers, betrokkenen zijn indrukwekkend en de verhalen grijpen je naar de keel. Dit maakt opnieuw duidelijk dat elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar gemaakt moet worden. Alleen op die manier kan de route naar stoppen en structureel oplossen beginnen.

Doorbreek ook de cirkel

In ‘WIJ….doorbreken de cirkel van geweld’ komen alle vormen van geweld naar voren: lichamelijk, psychisch maar ook seksueel geweld tegen kinderen en/of volwassenen. Partnergeweld, stalking en ouderenmishandeling worden op een intense manier verwoord en in beeld gebracht. We zien dat het in alle lagen van de bevolking en in alle beroepsgroepen voorkomt. Bekende en onbekende Nederlanders benutten het project om voor het eerst of opnieuw hun verhaal te doen, geïllustreerd met indringende beelden.

Volgens planning start de eerste expositie van het project in november 2020. Een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen laat zien dat het project op koers is.

Op veel terreinen actief

In de beginfase zijn er op veel terreinen van het project activiteiten.

  • scouten van mensen die op persoonlijke titel mee willen doen met hun portret en hun ervaringsverhaal
  • plannen en het vormgeven van de portretten
  • voorbereidingen voor de uiteindelijke realisatie van de expositie
  • een fotokrant en online video
  • leggen van contacten met gemeenten en instellingen die de reizende multimediale tentoonstelling vanaf eind 2020 willen adopteren.

Diversiteit in portretten en ervaringsverhalen

Mede dankzij een aantal partners uit het werkveld gaat het met het vinden van mensen die mee willen doen erg goed. Ruim de helft van het streefgetal van 30 portretten is inmiddels binnen en er ontstaat een mooie mix van mannen, vrouwen, leeftijd, woonplaats, multiculturele achtergrond, kortom diversiteit in portretten en ervaringsverhalen. Dat is heel goed voor de impact van het project. Interessant is ook dat er gesprekken lopen met een aantal prominenten.

Fotografie

De fotograaf die geselecteerd was om alle portretten te maken, heeft zich door omstandigheden terug moeten trekken. Gelukkig heeft hij er vanuit zijn betrokkenheid bij het project voor gezorgd dat er een nieuwe ‘up-coming' fotograaf gecontracteerd kon worden: Mounir Raji. Ook deze fotograaf heeft affiniteit met het thema. Daarnaast beschikt hij over een goede staat van dienst. Hij werkte o.a. voor de New York Times en diverse musea. In het kader van: ‘What doesn’t kill you, makes your stronger’ wordt er inmiddels met nieuw energie doorgewerkt.

WIJ...programmering

Belangrijk is dat er rondom de expositie door de desbetreffende gemeente of instelling een regionaal/lokaal ‘WIJ…programma’ wordt ontwikkeld. De impact en het effect van het project wordt daardoor vergroot en er komt daadwerkelijk een dialoog tot stand rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Centraal in de ‘WIJ…programmering’ staat de dialoog en het delen van ervaringen. Voor de deelnemende gemeenten/regio’s wordt een overzicht aan partners en initiatieven uit haar netwerk gegeven om dit ‘WIJ...programma’ vorm en inhoud te geven.