VNG Magazine nummer 1, 25 januari 2019 

Auteur: Paul van der Zwan 

Drie vragen aan ... Roy Luca, lijsttrekker U26 GEMEENTEN 


U26 GEMEENTEN doet als nieuwe partij mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart. De partij rekruteert uit lokale partijen van 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Lijsttrekker is Roy Luca, tevens fractie-voorzitter van de lokale partij Seyst.nu. 

1. Waarom doen jullie als lokale partijen mee aan de Statenverkiezingen? 
‘De lokale stem wordt binnen het provinciebestuur van Utrecht al jarenlang niet gehoord. Daar moet nu eindelijk eens iets tegen worden gedaan. De provincie neemt belangrijke beslissingen over grote projecten waarmee dito bedragen gemoeid zijn. Vaak zonder dat de lokale stem is opgehaald bij gemeenten. Lokale partijen in Utrecht proberen via hun netwerk bij de provincie keer op keer hun visie in te brengen. Doorgaans tevergeefs, zij krijgen niet zelden te horen dat zij te laat zijn en dat een besluit al is genomen. En als de lokale inbreng wel doorkomt, wordt die vaak niet meegenomen. Dat kunnen wij zonder dat we in de Staten zitten, niet zomaar veranderen.’ 

2. Wat hebben jullie te zoeken in de provinciale politiek? 
‘Ongeveer 40 procent van de kiezers heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar op een lokale lijst gestemd. Dat lokale geluid is in de Staten van Utrecht niet terug te vinden. Om daar verandering in te brengen, moeten we proberen om er als lokale partijen zetels te bemachtigen. Nogmaals: de noodzaak is groot. Binnen samenwerkingsverbanden op bijvoorbeeld het gebied van mobiliteit en versnelde woningbouw hebben grotere steden een dikke vinger in de pap. Omliggende gemeenten hebben vaak veel minder te zeggen. 
U26 GEMEENTEN bestaat voornamelijk uit lokale partijen uit kleinere gemeenten. De provincie kent een hiërarchische lijn van boven naar beneden, vaak worden besluiten genomen die landelijk worden ingegeven en via de provincie aan gemeenten worden opgelegd. Zonder dat het lokale geluid is gehoord. Wij willen dat omdraaien: besluiten moeten worden genomen op basis van lokale inbreng. Neem besluiten over woningbouw. De hogere bedragen ervoor kent Den Haag vaak toe aan grote gemeenten. Kleine kernen worden niet zelden overgeslagen. Dat moet anders: wij streven daarom naar meer democratie en directe vertegenwoordiging van lokalo’s in de Staten.’ 

3. Stel dat straks een voorstel van de fractie van U26 GEMEENTEN nadelig is voor bijvoorbeeld een van de gemeenten binnen die partij. Hoe legt het Statenlid van U26 Gemeenten dat eventueel uit aan zijn lokale kiezers? 
‘Die mogelijkheid kan zich natuurlijk altijd voordoen, daarom is het mooi dat wij in de fractie U26 GEMEENTEN geen fractiediscipline gaan hanteren. Niemand gaat in de provincie tegengesteld stemmen aan hoe ze in hun eigen gemeente stemmen. Voor ons staat voorop dat het besluit vanuit de inwoners wordt genomen en niet van bovenaf opgelegd. Als besluiten door de provincie worden aangenomen waar wij tegen zijn dan zullen wij dat goed aan onze kiezers uitleggen. Wij zullen in ieder geval altijd bewijzen dat we ons maximaal hebben ingezet.’